สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภองาว และคณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านบ้านข่อย หมู่ที่ 4 ให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2562

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสันติ วิทวุฒิศักดิ์ พัฒนาการอำเภองาว พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภองาว และคณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านบ้านข่อย หมู่ที่ 4 ให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2562 นำโดยนางศลิษา ม่วงใหม่ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดลำปาง ดำเนินการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2562 ณ ศาลาประชาคมบ้านข่อย หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยมีนายประเดิม เดชายนต์บัญชา นายอำเภองาว และหัวหน้าส่วนราชการร่วมให้กำลังใจ

(Visited 39 times, 1 visits today)