สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภองาว ดำเนินกิจกรรมปลูกป่าชุมชนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ป่าชุมชนห้วยก๋วน บ้านแม่กวัก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นายสันติ วิทวุฒิศักดิ์ พัฒนาการอำเภองาว พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภองาว ดำเนินกิจกรรมปลูกป่าชุมชนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ป่าชุมชนห้วยก๋วน บ้านแม่กวัก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง  โดยมีนายประเดิม เดชายนต์บัญชา นายอำเภองาว เป็นประธานฯ และส่วนราชการ กลุ่มองค์กร นักเรียน ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมฯ

(Visited 50 times, 1 visits today)