สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภองาว ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนมิถุนายน 2562

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสันติ วิทวุฒิศักดิ์ พัฒนาการอำเภองาว มอบหมายให้นางสาวนัดดา เพียรอนุรักษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวนงคราญ วงค์โรง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ณ ศากลางหมู่บ้าน บ้านเหล่า หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยมีนายประเดิม เดชายนต์บัญชา นายอำเภองาว เป็นประธานฯ

(Visited 40 times, 1 visits today)