สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภองาว จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภองาว เพื่อพิจารณาเห็นชอบโครงการ ซึ่งมีโครงการประเภทเงินอุดหนุน 12 โครงการ ประเภทเงินทุนหมุนเวียน 1 โครงการ

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายสันติ  วิทวุฒิศักดิ์ พัฒนาการอำเภองาว พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภองาว เพื่อพิจารณาเห็นชอบโครงการ ซึ่งมีโครงการประเภทเงินอุดหนุน 12 โครงการ ประเภทเงินทุนหมุนเวียน 1  โครงการ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภองาว จังหวัดลำปาง  โดยมีนายประเดิม เดชายนต์บัญชา นายอำเภองาว เป็นประธานการประชุม

(Visited 12 times, 1 visits today)