พัฒนาการอำเภองาว พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภองาว จัดประชุมชาวบ้านเพื่อดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนระดับหมู่บ้านตามภารกิจ 13 ตัวชี้วัดและวางแผนการดำเนินงานการจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนหมู่บ้านตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00 น. นายสันติ วิทวุฒิศักดิ์ พัฒนาการอำเภองาว พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภองาว  จัดประชุมชาวบ้านเพื่อดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนระดับหมู่บ้านตามภารกิจ 13 ตัวชี้วัดและวางแผนการดำเนินงานการจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนหมู่บ้านตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บ้านแม่กวัก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง

(Visited 11 times, 1 visits today)