พัฒนาการอำเภองาว พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภองาว ประชุมวางแผนการดำเนินงานประจำเดือน

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. นายสันติ วิทวุฒิศักดิ์ พัฒนาการอำเภองาว พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภองาว ประชุมวางแผนการดำเนินงานประจำเดือน ณ ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานรากอำเภองาว จังหวัดลำปาง

(Visited 23 times, 1 visits today)