สำนักงาานพัฒนาชุมชนอำเภองาว ดำเนินงานโครงการสนับสนุนการดำเนินงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีและการจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยว

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสันติ วิทวุฒิศักดิ์ พัฒนาการอำเภองาว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภองาว ดำเนินงานโครงการสนับสนุนการดำเนินงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีและการจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยว ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยมีนายประเดิม เดชายนต์บัญชา นายอำเภองาว เป็นประธานฯ

(Visited 15 times, 1 visits today)