พัฒนาการอำเภองาว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภองาว ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ คณะกรรมการหมู่บ้าน และชาวบ้านบ้านข่อย เรื่องการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสันติ วิทวุฒิศักดิ์ พัฒนาการอำเภองาว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภองาว ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ คณะกรรมการหมู่บ้าน และชาวบ้านบ้านข่อย เรื่องการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ ณ บ้านข่อย หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง

(Visited 20 times, 1 visits today)