เปิดตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้

วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 16.00 น. นายสิทธิศักดิ์  แย้มพรายภิรมย์ นายอำเภองาว ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ โดยนางปริศนา สายนะที พัฒนาการอำเภองาว กล่าวรายงาน ผู้ร่วมกิจกรรม หัวหน้าส่วนราชการ  ภาคีเครือข่ายผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มสัมมาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มเกษตรกรแปรรูป ฯลฯ  ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อิทิเช่น เดินแบบแฟชั่นโชว์ สินค้า OTOP ดนตรีโฟล์คซอง การแสดงจากกลุ่มสตรี ฯลฯ เดินชิลล์ ช้อปเพลิน ณ ตลาดนัดเมืองง้าวเงิน(ลานโพธิ์ วัดต้นต้อง )ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง

(Visited 44 times, 1 visits today)