## สัมมาชีพชุมชน คนเมืองงาว ##

วันนี้ 1 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. น.ส.นัดดา เพียรอนุรักษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภองาว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และปราญช์สัมมาชีพชุมชน อบรมโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน บ้านโป่ง ม.4 ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง เรียนรู้การเพาะเห็ดนางฟ้า และการแปรรูปเห็ด

  

(Visited 159 times, 1 visits today)