## พช.งาว ขับเคลื่อนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ##

วันที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 19.00 น. น.ส.นัดดา เพียรอนุรักษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภองาว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการออมเนื่องในโอกาสครบรอบ 46 ปีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  ณ สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบ้านสบพลึง ม.3 ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง

(Visited 49 times, 1 visits today)