พช.นายูง : เข้าร่วมพิธีรับมอบโล่รางวัลสิงห์ทองและประกาศนียบตร การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมประจักษ์ศิลปาคม ชั้น ๕ อาคาร ๑ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี

นายสัมฤทธิพัทธ์ ลีบ่อน้อย พัฒนาการอำเภอนายูง พร้อมด้วย นางสาวหยาดพิรุณ จับมั่น นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  นางสาวพรรณวลี อภิวิมลลักษณ์ อาสาพัฒนา (อสพ.) และ นางสาวปูชิดา หล้าคอม ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ตำบลนาแค อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมพิธีมอบโล่รางวัลสิงห์ทอง และประกาศนียบัตร ในการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชมชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ ผลปรากฎว่า อำเภอนายูง ได้แก่ นางสาวปูชิดา หล้าคอม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) หญิงดีเด่น ที่มีการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา มีความเสียสละเป็นที่ประจักษ์ จึงได้ผ่านการคัดเลือกและได้รับรางวัลนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำความดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้นำ อช. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อุทิศตนเพื่อประชาชนและชุมชนในพื้นที่อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ต่อไป

ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

(Visited 16 times, 1 visits today)