นางจีรนันท์ สีรอด

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอนายูงอำเภอนายูง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานี

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย nayung วันที่ 20 มี.ค. 2561

19 มีนาคม 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนายูง โดยนางจีรนันท์ สีรอด พัฒนาการอำเภอนายูง นำพัฒนากรก่อนประจำการรุ่น106 เข้ารายงานตัวต่อนายอำเภอนายูง ในโอกาสนี้ นายสุพจน์ วงศ์วิวัฒน์ นายอำเภอได้ให้โอวาท ถึงแนวทางการทำงาน การเก็บเกี่ยวความรู้ และประสบการณ์ พร้อมทั้งอวยพรให้ประสบผลสำเร็จในการทำงาน ณ ห้องทำงานนายอำเภอ ที่ว่าการอำเภอนายูง จ.อุดรธานี