แบ่งปัน​ แลกเปลี่ยน​เรียนรู้ กับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง​ตำบลละมอ

@อำเภอนาโยง​>>นาโยงเมืองคนดี​ รักศักดิ์ศรี​ มีคุณธรรม>> แบ่งปัน​ แลกเปลี่ยน​เรียนรู้ กับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง​ตำบลละมอ>> นางสาวรัตนา​ บัวแก้ว​ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ​ลงพื้นที่ตำบลละมอเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการเศรษ

คลังพันธุ์ผักตำบลละมอ

ฐกิจพอเพียง​ “สร้างความมั่นคงทางอาหาร” และได้นำแนวทางการดำเนินงานธนาคารเมล็ดพันธุ์ผัก​ ในพื้นที่หมู่บ้าน​ ตำบล​ เพื่อรวบรวมเมล็ดพันธุ์​แลกเปลี่ยน​ เมล็ดพันธุ์รวมถึงต้นพันธุ์​ กิ่งตอน​ ปักชำ ทั่งนี้ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง​ตำบลละมอเป็นจุดศูนย์กลางในการเรียนรู้​ มีการปลูกผักสวนชนิดต่างๆ​ เช่น​ ชะอมไร้หนาม​ มะเขือ​ พริก​ มะนาว​ ขาไก่​ ผักโขมบ้าน​ ไผ่ลืมแล้ง​ ตะไคร้​ ฯลฯ​ โดยมีนายอำนวย​ นวลทอง​ ประธานศูนย์ฯ​ สามารถให้คำแนะนำในการขยายพันธุ์ผัก​และต้นไม้ ประสานงานและรวบรวมเมล็ดพันธุ์ผัก​ เพื่อแบ่งปันและขยายผลในพื้นที่ตำบลละมอ​ต่อไป​ >>ข่าวประชาสัมพันธ์โดย​สพอ.นาโยง​ (ep4/พ.ค./63)

(Visited 33 times, 1 visits today)