เครื่องแกงตำมือบ้านวังหยี

เครื่องแกงตำมือบ้านวังหยี เกิดจาการรวมกลุ่มกันดำเนินการประกอบอาชีพ ซึ่งได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาถ่ายทอดผ่านกระบวนการผลิตที่ยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน ตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมวิเคราะห์ ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการและร่วมรับผลประโยชน์ พร้อมขยายงานภายในชุมชนทางด้านการผลิตวัตถุดิบ ในการส่งให้กับกลุ่มผลิตเครื่องแกงตำมือ ซึ่งมีทั้ง เครื่องแกงคั่ว เครื่องแกงส้ม และเครื่องแกงกะทิ ผลิตและจำหน่ายโดยตรงจากกลุ่มในราคาย่อมเยาว์ เก้บไว้ได้นาน รสชาดอร่อย 

(Visited 735 times, 1 visits today)