สืบสานวัฒนธรรมไทยร่วมใช้ ผ้าทอนาหมื่นศรี

สืบสานวัฒนธรรมไทยร่วมใช้ ผ้าทอนาหมื่นศรี

@ อำเภอนาโยง>>> นาโยงเมืองคนดี  รักศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม>>สืบสานวัฒนธรรมไทยร่วมใช้ ผ้าทอนาหมื่นศรี>> วันที่ 21 ตุลาคม 2562  เวลา 11.30 น. นายสันติชัย  คงดี  พัฒนาการอำเภอนาโยง พร้อมด้วยนางลักขณา  หงส์ทอง พัฒนากรตำบลนาหมื่นศรี ประสานกลุ่มทอผ้านาหมื่นศรีเพื่อสั่งซื้อผ้าทอตัดเสื้อทีมอำเภอ ตามนโยบายนายอำเภอนาโยง ในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยและเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าของอำเภอนา ณ ที่ทำการกลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี  ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์อำเภอนาโยง  (ep6)

(Visited 69 times, 1 visits today)