พิพธภัณฑ์ศูนย์เรียนรู้ผ้าทอนาหมื่นศรี

หัวหน้ากลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี อารอบ เรืองสังข์ อายุ 56 ปี เล่าว่า ผ้าทอนาหมื่นศรีมีความผูก พันกับวิถีชีวิตของชาวบ้านมานานกว่า 200 ปี โดยชาวบ้านทอผ้าขึ้นใช้ 3 ครั้งตลอดชีวิตคือ ผ้าพาดใช้ในวันแต่งงาน ผ้าตั้งใช้สำหรับห่มนาคเวลาลูกชายบวช และผ้าพานช้างสำหรับวางบนพานและพาดขึ้นไปบนหีบศพก่อนเผา มีการทอเป็นตัวอักษรเรียงเป็นบรรทัด เป็นคำกลอนหรือโคลงประวัติผู้ตาย มีคติสอนใจให้ยึดมั่นในคุณความดี เป็นมรณานุสติ เมื่อเผาศพแล้วเจ้าภาพตัดแบ่งผ้าพานช้างออกเป็นชิ้น ๆ ถวายพระใช้เป็นผ้าเช็ดปาก เช็ดมือ หรือแจกญาติ พี่น้อง ในส่วนของตัวเองสืบทอด การทอผ้าต่อจากคุณยาย และตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้นเพื่อทอผ้าจำหน่ายเป็นอาชีพเสริม ช่วง 2 ปีที่ผ่านมาเริ่มทอผ้าไหมเนื่องจากลูกค้าถามถึงมาก ซึ่งถือว่ายากมากต้องใจเย็นและใช้เวลานานกว่าการทอผ้าฝ้ายหลายเท่า… อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/women/363913

 

(Visited 368 times, 1 visits today)