ประชุมติดตามการดำเนินงาน กข.คจ. ม.78 ต.นาหมื่นศรี

นางลักขณา หงษ์ทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่ ม.7 ต.นาหมื่นศรี องนาโยง จ.ตรัง
(Visited 11 times, 1 visits today)