การดำเนินงาน โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตำบลโคกสะบ้า

@ อำเภอนาโยง>>> นาโยงเมืองคนดี รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม
>> กข.คจ.กองทุนชุมชนกับคนพช. >> วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสันติชัย คงดี พัฒนาการอำเภอนาโยง พร้อมด้วย นางสาวรัตนา บัวแก้ว พัฒนากรตำบลโคกสะบ้า แนะนำการดำเนินงานพร้อมตรวจเอกสารโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)บ้านบนควน หมู่ที่ 8 ต.โคกสะบ้า ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาโยง >>ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์อำเภอนาโยง (ep15)

(Visited 12 times, 1 visits today)