กข.คจ.กองทุนชุมชนกับคนพช.

กข.คจ.กองทุนชุมชนกับคนพช.

@ อำเภอนาโยง>>> นาโยงเมืองคนดี  รักศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม>> กข.คจ.กองทุนชุมชนกับคนพช.   >> วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสันติชัย คงดี พัฒนาการอำเภอนาโยง  พร้อมด้วย นางสาวรัตนา  บัวแก้ว  พัฒนากรตำบลโคกสะบ้า  แนะนำการดำเนินงานพร้อมตรวจเอกสารโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)บ้านบนควน หมู่ที่ 8 ต.โคกสะบ้า ณ  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาโยง >>ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์อำเภอนาโยง  (ep15)

(Visited 11 times, 1 visits today)