กข.คจ.กองทุนชุมชนกับคนพช.

@ อำเภอนาโยง>>> นาโยงเมืองคนดี รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม
>> กข.คจ.กองทุนชุมชนกับคนพช. >> วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายสันติชัย คงดี พัฒนาการอำเภอนาโยง มอบหมายให้นางลักขณา หงส์ทอง พัฒนากรตำบลนาหมื่นศรี ร่วมกับคณะกรรมการ กข.คจ. บ้านนาหมื่นศรี พิจารณาโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)ให้กับครัวเรือนที่ยื่นเสนอโครงการจำนวน 27 ครัวเรือน พร้อมแนะนำการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องแก่คณะกรรมการฯ ณ ที่ทำการกองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน >>ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์อำเภอนาโยง (ep14)
(Visited 26 times, 1 visits today)