สพอ.นาโยง จ.ตรัง >>ติดตามการดำเนินงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

>>วันที่​ 7 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นักพัฒนาพื [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.นาโยง จ.ตรัง >>ติดตามการดำเนินงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

>>วันที่​ 6 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นักพัฒนาพื [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.นาโยง จ.ตรัง >>ติดตามการดำเนินงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล”

>วันที่​ 2 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นักพัฒนาพื้นที [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.นาโยง จ.ตรัง >>ติดตามการดำเนินงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล”

>>วันที่​ 1กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. นักพัฒนาพื้ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.นาโยง จ.ตรัง >>ติดตามการดำเนินงาน โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่​ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 นายสันติชัย คงดี มอบ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.นาโยง จ.ตรัง >>ติดตามการดำเนินงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล”

สพอ.นาโยง จ.ตรัง >>ติดตามการดำเนินงาน โครงการพัฒน [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.นาโยง จ.ตรัง >>ติดตามการดำเนินงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล”

สพอ.นาโยง จ.ตรัง >>ติดตามการดำเนินงาน โครงการพัฒน [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.นาโยง จ.ตรัง >>ติดตามการดำเนินงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล”

สพอ.นาโยง จ.ตรัง >>ติดตามการดำเนินงาน โครงการพัฒน [...]
อ่านเพิ่มเติม