สพอ.นาโยง ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ ” โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายประโยชน์ สมศักดิ [...]

อ่านต่อ