สพอ.นาโยง ประชุมเตรียมความพร้อมรับงานลูกลม วันที่ 2-4 เม.ย.64​

วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายสันติชัย คงดี พัฒนาการอำเภอนาโยง มอบหมายให้ นางลักขณา หงษ์ทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพร้อมด้วยนางอรนุช ทองแกมแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประชุมเตรียมความพร้อมในการออกร้านจำหน่ายสินค้าในงานลูกลม ประจำปี 2564 ซึ่งจะจัดในวันที่ 2-4 เมษายน 2564 แก่ผู้ประกอบการ OTOP และผู้แทนทั้ง6 ตำบลในพื้นที่อำเภอนาโยง โดยมีนายพิทักษ์พงศ์ ชัยคช เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาในการบริหารจัดการ การจัดสรรสถานที่จัดจำหน่าย รูปแบบผลิตภัณฑ์/สินค้าที่จะเข้าร่วมจำหน่ายซึ่งมีทั้งอาหารเครื่องดื่ม สินค้าชุมชน ของฝาก หลากหลาย เพื่อกระจายรายได้ให้ทั่วถึงในทุกพื้นที่พร้อมร่วมสืบสานประเพณี งานลูกลมของอำเภอนาโยง

สพอ.นาโยง ประชุมเตรียมความพร้อมรับงานลูกลม วันที่ 2-4 เม.ย.64​

(Visited 15 times, 1 visits today)