พช.นาโยง​ จ.ตรังขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ต.ละมอ​อ.นาโยง​ จ.ตรัง

23-25/กพ./64 : พช.นาโยง​ จ.ตรังขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ต.ละมอ​อ.นาโยง​ จ.ตรัง

(Visited 11 times, 1 visits today)