ประกิจ จิตรใจภักดิ์ ครัวเรือนต้นแบบโคกหนองนา

นายสันติชัย คงดี พัฒนาการอำเภอนาโยง มอบหมายให้นางจันทร์จเร ชูทิพย์ หมั่นถนอม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการติดตามการดำเนินงานโครงการ โคกหนองนาโมเดล ในระยะแรกสำรวจความพร้อมพื้นที่ ความต้องการในการพัฒนาพื้นที่ของนายประกิจ จิตรใจภักดิ์ ม.5 ต.นาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

(Visited 8 times, 1 visits today)