ตรวจพื้นที่โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” ต.โคกสะบ้า

@อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง >> นาโยงเมืองคนดี รักศักดิ์ศรี​ มีคุณธรรม>> ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และออกแบบโมเดล งบระยะที่1 วันที่ 15 มกราคม 2564 นาย​สันติชัย คงดี พัฒนาการอำเภอนาโยง มอบหมายให้ นางสาว​รัตนา​ บัวแก้ว พร้อมด้วยนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ตำบลโคกสะบ้า ลงพื้นที่โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล”
1.บ้านนายเธียรชัย​ โออินทร์ บ้านเลขที่​ 101​ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสะบ้า เนื้อที่​ 3​ ไร่​
2.บ้านนางนิรมล​ หอยบาง​ บ้านเลขที่​ 95/1​ หมู่ที่​ 1​ ตำบลโคกสะบ้า​ เนื้อที่​ 3​ ไร่
3.นายวิศาล​ ศิริพันธ์​ บ้านเลขที่​ 131​ หมู่​ที่ 4​ ตำบลโคกสะบ้า​ เนื้อที่​ 3​ ไร่
เพื่อ​ประสานงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมวิเคราะห์พื้นที่​และโมเดลเชิงลึกกับครัวเรือนต้นแบบ โดยจากการ​แลกเปลี่ยนความรู้​ รวมทั้งมีการสอบถามข้อมูล​เกี่ยวกับวัสดุที่จะใช้ในแปลงและฐานการเรียนรู้

ครัวเรือนและนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการเพาะชำต้นกล้าทุเรียน เพื่อสร้างฐานการเรียนรู้

(Visited 18 times, 1 visits today)