240859

@ อำเภอนาโยง>> นาโยงเมืองคนดี รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม >> ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนประจำเดือน กรกฎาคม 2563 >>วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายสันติชัย คงดี พัฒนาการอำเภอนาโยง ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอนาโยง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เพื่อแจ้งข้อราชการ ภารกิจงานพัฒนาชุมชน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานในรอบเดือนมิถุนายน และแผนการดำเนินงานในเดือนกรกฎาคม 2563 ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาโยง >>ข่าวประชาสัมพันธ์โดยสพอ.นาโยง>> (ep 1/9 ก.ค.63)

(Visited 6 times, 1 visits today)