ประชุมประจำเดือนพ.ค.63เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

@ อำเภอนาโยง>> นาโยงเมืองคนดี รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม >> ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน >> วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00 น. นายสันติชัย คงดี พัฒนาการอำเภอนาโยง ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอนาโยง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เพื่อแจ้งแนวทางการดำเนินงานซึ่งประกอบด้วยเรื่อง การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนไตรมาส3-4 ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ภารกิจที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน เรื่องกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน การจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ผัก การรายงานต่างๆ ทั้งในระบบศูนย์ข้อมูลและการรายส่งงานประจำเดือน การเตรียมความพร้อมกิจกรรมประกวดแบ่งงานหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการภายในห้วงระยะเวลาที่กำหนด >>ข่าวประชาสัมพันธ์โด

ประชุมเจ้าหน้าที่พช.เดือน พ.ค.63

ยสพอ.นาโยง>> (ep8 /18 พ.ค.63)

(Visited 33 times, 1 visits today)