คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจัดกิจกรรม ปลุกผักสวนครัว ตามโครงการสตรีแบ่งปัน ปลูกพืชผักปลอดภัย

สตรีอำเภอนาโยงร่วมปลูกผักสวนครัว ตามโครงการ สตรีแบ่งปัน ปลูกพืชผักปลอดภัย ณ บรเวณอบต.นาข้าวเสีย และบ้านพักประธานสตรีอำเภอนาโยง

(Visited 28 times, 1 visits today)