สพอ.นาโยง จัดกิจกรรมทดลองท่องเที่ยว อำเภอนาโยง

วันที่ 15 กพ.63 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาโยง จัดกิจกรรมทดลองการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี บ้านกลาง ม.9 ต.ละมอ เพื่อเป็นจุดเรียนรู้ให้กับชุมชนท่องเที่ยวอื่นๆในอำเภอนาโยง ได้นำไปปรับใช้ในพื้นที่หมู่บ้านตนเอง ทั้งนี้บ้านกลางหมู่ที่ 9 ต.ละมอ เป็นหมู่บ้านที่มีจุดเด่นด้านทรัพยากรธรรมชาติ มีการจัดการนำ้ ทำฝ่ายมีชีวิต  กิจกรรมบวชป่าชุมชน  การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ  เป็นต้น
ท่องเที่ยวบ้านตะเหมก ป่าต้นนำ้ สายนำ้มีชีวิต

(Visited 43 times, 1 visits today)