สนง..พช. ร่วมจัดกิจกรรมงานลูกลม ชมถ้ำเขาช้างหาย

วันที่ 17 กพ.63 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาโยงร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี เครื่อข่ายผู้ประกอบการ OTOP และคณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี/ หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว  จัดกิจกรรมงานลูกลม ชมถ้ำเขาช้างหาย  โดยสนง.พชงนาโยง ได้ร่วมวางแผนการดำเนินงานและประสานผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมจัดจำหน่ายสินค้าพร้อมชุดการแสดงจากชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี/หมู่บ้านOTOP เพื่อการท่องเที่ยว ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป หมู่บ้านละ 1 คืน  งานจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 17-23 กพ.63 เริ่มตั้งแต่เวลา 17.00-22.00 น.  ณ บริเวณลานวัวชน หน้าถ้ำเขาช้างหาย ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง

ชม ชิม ช๊อแ หมู่บ้านนวัตวิถี OTOP ของดีอำเภอนาโยง

(Visited 37 times, 1 visits today)