รองนายกรัฐมนตรี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษณ์ และคณะเยี่ยมกลุ่มผ้าทอนาหมื่นศรี

รองนายกรัฐมนตรี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษณ์ และคณะเยี่ยมกลุ่มผ้าทอนาหมื่นศรี

รองนายกรัฐมนตรี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษณ์ และคณะเยี่ยมกลุ่มผ้าทอนาหมื่นศรี

(Visited 43 times, 1 visits today)