กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทุ่งส้มป่อย

@ อำเภอนาโยง>> นาโยงเมืองคนดี  รักศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม>>กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทุ่งส้มป่อย >> วันที่ 16 มกราคม 2563 นายสันติชัย  คงดี  พัฒนาการอำเภอนาโยง มอบหมายให้นางลักขณา  หงษ์ทอง ตรวจเอกสารกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทุ่งส้มป่อย ม.4 ต.ละมอ ประจำเดือนมกราคม 2563  ผลการดำเนินงานของกลุ่ม ซึ่งปัจจุบันกลุ่มมีคนสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นจำนวน 40 คน มีสมาชิกรวมทั้งหมด 335 คน เงินสัจจะทั้งหมด 2,716,700บาท พร้อมแนะนำการทำบัญชีอิเลคทรอนิคให้กับคณะกรรมการในการยกระดับการจัดทำบัญชีให้มีความรวดเร็วถูกต้องและทันสมัย เท่าทันเทคโนโลยี 4.0 >>ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพอ.อำเภอนาโยง  (ep60)

กลุ่มออมทรัพย์บ้านทุ่งส้มป่อย ม.4 ต.ละมอ อ.นาโยง

(Visited 28 times, 1 visits today)