ท่องเที่ยวบ้านบนควน_๑๙๑๒๒๖_0035

@ อำเภอนาโยง>> นาโยงเมืองคนดี รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม>> ท่องเที่ยวชุมชนOTOPวันเดียวเที่ยวได้2หมู่ >> วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนนาโยงร่วมกับคณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านบนควน หมู่ที่ 8 และบ้านเกาะหยี หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสะบ้า จัดกิจกรรมทดลองท่องเที่ยวในชุมชน โดยเริ่มท่องเที่ยวจากบ้านบนควน เรียนรู้การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากแก่ครัวเรือนการทำอาชีพข้าวหลาม การจัดการกลุ่มข้าวบ้านบนควน การดำเนินงานกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปและ กลุ่มทอผ้าบ้านบนควน ซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร และแวะเก็บภาพประทับใจยังจุดเช็คอินบ้านบนควน ต่อจากนั้นก็เดินทางไปท่องเที่ยว ม.1 บ้านเกาะหยีซึ่งเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าสาคู สักการะพ่อท่านนิ่มวัดเกาะหยี ปั่นจักรยานชมวิถีชุมชน เรียนรู้การเลี้ยงผึ้งโพรง บ้านพักโฮมสเตย์ ชมต้นมังคุด200 ปี และไปดูการร้อยลูกปัดมโนราห์กลุ่มผลิตภัณฑ์ลูกปัดมโนราห์ และการทำหน้าพรานมโนราห์กลุ่มมโนราห์เปรียมซึ่งมีความรู้ด้านการทำหน้าพรานและมโนราห์ซึ่งเป็นวัฒนธรรมพื้นถิ่นของคนภาคใต้ ต่อจากนั้นล่องเรือชมนิเวศป่าสาคู พร้อมชมชิม ช็อป ผลิตภัณฑ์จากสาคูบ้านเกาะหยี >>ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพอ.อำเภอนาโยง (ep52)

(Visited 17 times, 1 visits today)