พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถีบ้านกลาง

พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านกลาง ศึกษาดูงานด้วยทุนชุมชนดูการบริหารจัดการ การท่องเที่ยว วังผาเมฆ อำเภอวังวิเศษ เพื่อกลับมาปรับสภาพพื้นที่ในการสร้างจุดขายภายในชุมชนบ้านกลาง สร้างงาน สร้างคน ด้วยทุนชุมชนคนตะเหมก (บ้านกลาง ) ม.9 ต.ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง

(Visited 47 times, 1 visits today)