หนี้สตรีนาข้าวเสีย

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาโยงพร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลนาข้าวเสียประชุมสมาชิกกองทุน ที่ยังคงค้างชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อปรับโครงสร้างหนี้และแนะนำการจัดทำเอกสารหลักฐานประกอบการปลดหนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

(Visited 10 times, 1 visits today)