ประชุมสามัญประจำปีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทุ่งส้มป่อย

คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพยืเพื่อการผลิตบ้านทุ่งส้มป่อย หมู่ที่ 4 ต.ละมอ ดำเนินการจัดประชุมสามัญประจำปี 2562 ปันผลให้กับสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

(Visited 11 times, 1 visits today)