137814

@ อำเภอนาโยง>>> นาโยงเมืองคนดี รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม
>>สืบสานวัฒนธรรมไทยร่วมใช้ ผ้าทอนาหมื่นศรี>> วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 11.30 น. นายสันติชัย คงดี พัฒนาการอำเภอนาโยง พร้อมด้วยนางลักขณา หงส์ทอง พัฒนากรตำบลนาหมื่นศรี ประสานกลุ่มทอผ้านาหมื่นศรีเพื่อสั่งซื้อผ้าทอตัดเสื้อทีมอำเภอ ตามนโยบายนายอำเภอนาโยง ในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยและเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าของอำเภอนา ณ ที่ทำการกลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์อำเภอนาโยง (ep6)

(Visited 10 times, 1 visits today)