ทุนกับการพัฒนาฟื้นฟูกองทุนหมู่บ้าน

@ อำเภอนาโยง>>> นาโยงเมืองคนดี  รักศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม

>> ทุนกับการพัฒนาฟื้นฟูกองทุนหมู่บ้าน

>> วันที่ 21 ตุลาคม 2562  เวลา 10.00 น. นายสันติชัย  คงดี พัฒนาการอำเภอนาโยง ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านบ้านหาญเพ ม.7 ต.ละมอ เพื่อฟื้นฟูและพัฒนากองทุนให้มีการขับเคลื่อนงานตามแนวทางกองทุนหมู่บ้านฯ   ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาโยง  ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์อำเภอนาโยง  (ep5)

ทุนกับการพัฒนาฟื้นฟูกองทุนหมู่บ้าน
(Visited 21 times, 1 visits today)