ผ้าทอนาหมื่นศรีของดีอำเภอนาโยง

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเยี่ยมชมกลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี โดยมีนายสันติชัย คงดี พัฒนาการอำเภอนาโยง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอนาโยงและนายวิโรจน์ เยาว์ดำ นายก อบต.นาหมื่นศรี ให้การต้อนรับ

นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เยี่ยมชมกลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี

(Visited 89 times, 1 visits today)