กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 74 ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งต [...]
อ่านเพิ่มเติม

งาน “๔ G ของดีอำเภอนายายอาม ประจำปี ๒๕๖๐ “

อำเภอนายายอาม ขอเชิญเที่ยวงาน "๔G ของดีอำเภอนายายอาม ประจำปี ๒๕๖๐ " ระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน - ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอนายายอาม ในงานมีการขายผลผลิตทางเกษตร อาหารทะเล ของดีอำเภอนายายอาม ร้านค้าชุมชน บริษัทห้างร้านและการจัดนิทรรศการของหน่วยงานราชการ สินค้าโอทอบต่างๆมากมาย [...]
อ่านเพิ่มเติม