8 มีนาคม 2565 วันสตรีสากล

กิจกรรมของสตรีอาสาพัฒนาอำเภอนายายอาม นำโดย นายเสวก ทองเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี
นายณัฐวัฒน์ ผู้ล้ำเลิศ พัฒนาการอำเภอนายายอาม นายสุชาติ รักษ์แก้วนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางหทัยวรรณ สนธิ ประธานสตรีอาสาอำเภอนายายอาม นางนวลอนงค์ แสงมณี รองประธานสตรีอาสาพัฒนาอำเภอนายายอาม และคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอนายายอาม ลงพื้นที่มอบกระเช้าของขวัญ และมอบเงินเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับ นางวรรณา เกื้อกูล สตรีผู้เคยทำคุณประโยชน์ของอำเภอนายายอาม
(Visited 8 times, 1 visits today)