งาน “๔ G ของดีอำเภอนายายอาม ประจำปี ๒๕๖๐ “

8 มิ.ย.60 อำเภอนายายอาม จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงาน “๔ G ของดีอำเภอนายายอาม ประจำปี ๒๕๖๐ ” โดยจัดงานระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน – ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอนายายอาม ในงานมีการขายผลผลิตทางเกษตร อาหารทะเล ของดีอำเภอนายายอาม ร้านค้าชุมชน บริษัทห้างร้านและการจัดนิทรรศการของหน่วยงานราชการ สินค้าโอทอบต่างๆมากมาย

(Visited 150 times, 1 visits today)