ข่าวประชาสัมพันธ์

24/08/2564 20.14

วันที่ 24 สิงหาคม 2564​ เวลา 09.00 น. นายพุทธิพงษ์​ ปัญญาพุทธิกุล พัฒนาการอำเภอนาวัง​ จังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน​ ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ขยายผลบ้านพี่เมืองน้อง ผนึกกำลังสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564​ กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง​ ดำเนินการระหว่างวันที่​ 24​ -​ 25​ สิงหาคม​ 2564​ ณ​ ศาลาประชาคม​บ้านนาซำจวง​ หมู่ที่​ 8​ ตำบลนาแก​ อำเภอนาวัง​ จังหวัดหนองบัวลำภู​ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้นำชุมชนที่ได้รับการคัดเลือก​ จำนวน​ 15​ คน สำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย 1. พิธีเปิดและบรรยายพิเศษด้วยคลิปวิดีโอโดยอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในหัวข้อ “บทบาทผู้นำฯ ในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร” 2. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี “ทำดีด้วยหัวใจ” 3. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของตำบลพี่สู่ตำบลน้อง 4. วิชาการ น้อมนำหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 5.วิชาการบริหารจัดการ ดิน น้ำ ป่า และประกาศเจตนารมเนื่องในวันดินโลก โดยได้รับเกียรติ​จาก​ นายประชา​ แสนกลาง​ นายอำเภอนาวัง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมฯ

[...]

อ่านต่อ

ประกาศ

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู

ดาวน์โหลด

ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ดาวน์โหลด

ประกวดราคาจ้างเหมางานออกแบบและพัฒนาภูมิทัศน์ ฯ โครงการ OTOP นวัตวิถี อำเภอนาวัง

ดาวน์โหลด

หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู

ดาวน์โหลด

กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ OTOP อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู

ดาวน์โหลด

หนังสือราชการ