นายวีระ จรูญพิทักษ์พงศ์ นายอำเภอนาหว้า รับมอบเงินจากเครือข่ายกอง ทนหมู่บ้านอำเภอนาหว้า จำนวน ๓๓,๕๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม

วันที่ ๖  กันยายน   ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายวีระ   จรูญ [...]
อ่านเพิ่มเติม

นายวีระ จรูญพิทักษ์พงศ์ นายอำเภอนาหว้า เป็นประธานการประชุมประจำเดือน กำนัน,ผญบ.,สารวัตรกำนัน,ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง,แพทย์ประจำตำบล ครั้งที่ 9/2560

4 กันยายน 2560  เวลา 10.00 น.  นายวีระ จรูญพิทักษ์พงศ์ [...]
อ่านเพิ่มเติม

นายวีระ จรูญพิทักษ์พงศ์ นายอำเภอนาหว้าตรวจเยี่ยมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ หมู่ที่ 1,2,8 ตำบลท่าเรือ ที่ราษฎรร่วมบริจาคเงิน และจิตอาสาประดิษฐ์

1 ก.ย. 60 เวลา 10.30 น. นายวีระ จรูญพิทักษ์พงศ์ นายอำเภ [...]
อ่านเพิ่มเติม

นายวีระ จรูญพิทักษ์พงศ์ นายอำเภอนาหว้า พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวีระ  จรูญพิทัก [...]
อ่านเพิ่มเติม

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รมต.ว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะ เยี่ยมเยือนประชาชนผู้ประสบอุทกภัยพร้อมมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

@อำเภอนาหว้า 20 ส.ค.60 เวลา 09.00 น. พลตำรวจเอกอดุลย์ แ [...]
อ่านเพิ่มเติม