🆕 พช.นาหว้า : ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

🆕 พช.นาหว้า : ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รั [...]
อ่านเพิ่มเติม

🆕 พช.นาหว้า : ส่งเสริม สนับสนุน จัดทำข้อมูลผู้สมัครประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ตามโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาและพัฒนาศักยภาพผ้าไทย🪀

🆕 พช.นาหว้า : ส่งเสริม สนับสนุน จัดทำข้อมูลผู้สมัครประก [...]
อ่านเพิ่มเติม

🆕 พช.นาหว้า : ส่งเสริม สนับสนุน จัดทำข้อมูลผู้สมัครประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ตามโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาและพัฒนาศักยภาพผ้าไทย🪀

🆕 พช.นาหว้า : ส่งเสริม สนับสนุน จัดทำข้อมูลผู้สมัครประก [...]
อ่านเพิ่มเติม

🆕 พช.นาหว้า : รับมอบพันธุ์กล้าหญ้าแฝกและมอบพันธุ์กล้าหญ้าแฝก เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคกหนองนา พช. ” และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.”

🆕 พช.นาหว้า : รับมอบพันธุ์กล้าหญ้าแฝกและมอบพันธุ์กล้าหญ [...]
อ่านเพิ่มเติม

🆕 พช.นาหว้า : จัดประชุมคณะอนุกรรมการตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน ในระดับอำเภอ☘️

🆕 พช.นาหว้า : จัดประชุมคณะอนุกรรมการตรวจประเมินเพื่อการ [...]
อ่านเพิ่มเติม

🆕 พช.นาหว้า : ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาส 3-4) ตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน

🆕 พช.นาหว้า : ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อขับเคลื่ [...]
อ่านเพิ่มเติม

🆕 พช.นาหว้า : ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนองนา พช. (แปลงที่6)

🆕 พช.นาหว้า : ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้น [...]
อ่านเพิ่มเติม

🆕 พช.นาหว้า : ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุน ตรวจรับงานจ้างการขุดปรับพื้นที่ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนองนา พช.

🆕 พช.นาหว้า : ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุน ตรวจรับงานจ้างกา [...]
อ่านเพิ่มเติม