สพอ.นาหว้า ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)

พช.นาหว้า ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.นาหว้า ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 กิจกรรมมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ ตามครัวเรือนเป้าหมาย TPMap

พช.นาหว้า ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิร [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.นาหว้า ร่วมบูรณาการขับเคลื่อน “นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน” ประจำปี 2565 ตำบลบ้านเสียว

พช.นาหว้า ร่วมบูรณาการขับเคลื่อน “นครพนม สร้างสัง [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.นาหว้า ร่วมบูรณาการขับเคลื่อน “นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน” ประจำปี 2565 ตำบลบ้านเสียว

พช.นาหว้า ร่วมบูรณาการขับเคลื่อน “นครพนม สร้างสัง [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.นาหว้า ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่บ้านโคกสะอาด หมู่ 7 เพื่อบูรณาการงานพัฒนาชุมชน

พช.นาหว้า ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่บ้านโคกสะอาด ห [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.นาหว้า ร่วมบูรณาการขับเคลื่อน “นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน” ประจำปี 2565 ตำบลนาคูณใหญ่

พช.นาหว้า ร่วมบูรณาการขับเคลื่อน “นครพนม สร้างสัง [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.นาหว้า สนับสนุนและส่งเสริมสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการยกระดับการพัฒนาการทอผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ

พช.นาหว้า สนับสนุนและส่งเสริมสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.นาหว้า เชิญชวนร่วมประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไหม เพื่อประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

พช.นาหว้า ชวนร่วมประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไหม เพื่อประดับใน [...]
อ่านเพิ่มเติม