พช.นาหว้า : ขับเคลื่อน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ร่วมกับคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ (อกส.อ.)

วันที่ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ วัดพระธาตุประสิท [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.นาหว้า : เดินหน้าขับเคลื่อนสร้างความรู้ความเข้าใจอาสาสมัครจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน(กชช.2ค) ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.นาหว้า : ผนึกกำลังปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจร สมุนไพรไทยทางเลือกสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 หิ้วปิ่นโต กินข้าวโฮมกัน “เอามื้อสามัคคี” จับจอบเสียมพลิกฟื้นผืนแผ่นดิน ครั้งที่ 2

พช.นาหว้า : ผนึกกำลังปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจร สมุนไพรไทยท [...]
อ่านเพิ่มเติม

°°พช.นาหว้า : เดินหน้าขับเคลื่อนสร้างความรู้ความเข้าใจอาสาสมัครจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน(กชช.2ค) ประจำปีงบประมาณ 2564

°°พช.นาหว้า : เดินหน้าขับเคลื่อนสร้างความรู้ความเข้าใจอ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.นาหว้า : ประชุมเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจการจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ประจำปีงบประมาณ 2564

พช.นาหว้า : ประชุมเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจกา [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.นาหว้า : ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 8/2564 ผ่านระบบ Facebook Live เพจกรมการพัฒนาชุมชน

พช.นาหว้า : ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.นาหว้า : ประชุมเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจการจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ประจำปีงบประมาณ 2564

พช.นาหว้า : ประชุมเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจกา [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.นาหว้า : ผนึกกำลังปลูกฟ้าทะลายโจร ยาสมุนไพร ทางเลือกเพื่อทางรอดในวิกฤตโควิด-19 พร้อมหิ้วปิ่นโต กินข้าวโฮมกัน “เอามื้อสามัคคี” จับจอบเสียมพลิกฟื้นผืนแผ่นดิน ครั้งที่ 2

พช.นาหว้า : ผนึกกำลังปลูกฟ้าทะลายโจร ยาสมุนไพร ทางเลือก [...]
อ่านเพิ่มเติม