🆕 พช.นาหว้า : ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนองนา พช.

📺 วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ หมู่ที่ 4 บ้าน [...]
อ่านเพิ่มเติม

🆕 พช.นาหว้า : ติดตามความก้าวหน้า ติดตามการดำเนินงานนำลายผ้าพระราชทาน “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ไปเป็นต้นแบบในการทอผ้า และรับสมัครการประกวดผ้าลายพระราชทานฯ

⏩ วันที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 13.50 น. – 16.45 น. ณ กลุ่ [...]
อ่านเพิ่มเติม

🆕 พช.นาหว้า : ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนองนา พช.

⏩ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ หมู่ที่ 4 บ้าน [...]
อ่านเพิ่มเติม

🆕 พช.นาหว้า : ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนองนา พช.

⏩ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.09 น. ณ หมู่ที่ 4 บ้าน [...]
อ่านเพิ่มเติม

🆕 พช.นาหว้า : ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุน ตรวจรับงานการขุดปรับพื้นที่ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนองนา พช.

⏩ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00น. – 15.45 น. [...]
อ่านเพิ่มเติม

🆕 พช.นาหว้า : ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนองนา พช.

⏩ วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.49 น. ณ หมู่ที่ 2 บ้าน [...]
อ่านเพิ่มเติม

🆕พช.นาหว้า : พร้อมนำคณะนิเทศงานลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุน การดำเนินงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฏีใหม่ “โคก หนอง นา โมเดล”☘️

⏰วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.30 น. ณ พื้นที่ครัวเรือน [...]
อ่านเพิ่มเติม

🆕พช.นาหว้า : พร้อมนำคณะนิเทศงานลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุน การดำเนินงานกิจกรรมการนำลายผ้าพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ไปเป็นต้นแบบในการทอผ้า/ผลิตผ้า เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้สู่ชุมชน

⏰วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมที่ว่า [...]
อ่านเพิ่มเติม