สพอ.นาหว้า ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอนาหว้า ครั้งที่ 1/2566

พช.นาหว้า : ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.นาหว้า เยี่ยมชมผลสำเร็จการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคกหนองนา

พช.นาหว้า : เยี่ยมชมผลสำเร็จการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงก [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.นาหว้า ศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบ”ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ โคก หนองนา” เพื่อสร้างประสบการณ์การพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

พช.นาหว้า : ศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบ”ศูนย์เรียนรู้ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.นาหว้า ชี้แจงการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2566

พช.นาหว้า: ชี้แจงการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.นาหว้า ศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบ”ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ โคก หนองนา” เพื่อสร้างประสบการณ์การพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

พช.นาหว้า: ศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบ”ศูนย์เรียนรู้ท [...]
อ่านเพิ่มเติม