🆕”พช.นาหว้า : สนับสนุน ขับเคลื่อนงาน “การจัดตลาดสุขใจ ไทนาหว้าประชารัฐ” 🎯วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณโรงจอดรถด้านหน้าสำนักงานที่ดินอำเภอนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

🆕”พช.นาหว้า : สนับสนุน ขับเคลื่อนงาน “การจัดตลาดสุขใจ ไทนาหว้าประชารัฐ”
🎯วันที่ 2 เมษายน 2564
เวลา 08.00 น. ณ บริเวณโรงจอดรถด้านหน้าสำนักงานที่ดินอำเภอนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

✍️นางรัชต์วรรณ ไวยากรณ์ พัฒนาการอำเภอนาหว้า มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอดูแล ให้กำลังใจ ผู้ผลิตผู้ประกอบการ สินค้าOTOP สมาชิกกลุ่มสัมมาชีพ และกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้าทางการเกษตร ซึ่งในวันนี้เป็นวันแรกในการเลือกทหารกองประจำการใหม่ ทำให้ประชาชนมาอุดหนุนสินค้ากันอย่างคึกคัก ณ บริเวณโรงจอดรถด้านหน้าสำนักงานที่ดินอำเภอนาหว้า
🔹 ซึ่งอำเภอนาหว้า ได้มอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาหว้า และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดให้มีตลาดประชารัฐขึ้น
✅เพื่อให้เป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าทางการเกษตรปลอดภัย สินค้าพื้นบ้านอาหารพื้นถิ่น สินค้า OTOP สินค้าจากกลุ่มสตรี กลุ่มสัมมาชีพ และอื่นๆ
🔹ทั้งนี้ มียอดจำหน่ายประจำวันศุกร์ที่ 2 เมษายน มีนาคม 2564 จำนวน 11,390บาท

🌱นาหว้าเมือง 5 ชนเผ่า 🌱
💠เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565💠
🔰Change For Good🔰

➡️พช.นาหว้า🔹ร่วมต้าน Covid -19 ประเทศไทยต้องชนะ ⬅️

(Visited 5 times, 1 visits today)