“พช.นาหว้า ร่วมประชุมเตรียมงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ปี2563”

@นาหว้า:เมือง5ชนเผ่า
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565#
“พช.นาหว้า ร่วมประชุมเตรียมงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ปี2563”
》》วันที่ 24สิงหาคม2563 นายทินกร ขันแก้ว นายอำเภอนาหว้า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดทำเรือไฟในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ประจำปี2563 เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดทำเรือไฟ,การจัดซุ้มวิถีคนทำเรือไฟ,การจัดนิทรรศการวิถีคนทำเรือไฟ,การประดับตกแต่ง,การแสดงสินค้าOtopรวมถึงการรับบริจาคเงิน สิ่งของ สนับสนุนงานกาชาด ซึ่งกำหนดจัดในห้วงเดียวกันกับไหลเรือไฟ》》ทั้งนี้ อำเภอนาหว้า กำหนดจัดทำเรือไฟในประเภทความคิดสร้างสรรค์ โดยมีขนาดเรือไฟ 60เมตร
》》ในการนี้ นางรัชต์วรรณ ไวยากรณ์ พัฒนาการอำเภอนาหว้า ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
#Change For Good#

(Visited 20 times, 1 visits today)