“พช.นาหว้า ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 12 สิงหาคม2563”

@นาหว้า:เมือง5ชนเผ่า
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565#
“พช.นาหว้า ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 12 สิงหาคม2563”
》》วันที่12 สิงหาคม2563 นายทินกร ขันแก้ว นายอำเภอนาหว้า เป็นประธานในพิธีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1.เวลา 06.00น.-พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดธาตุประสิทธิ์ บ.นาหว้า ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม
2.เวลา18.00น. -พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
3.กิจกรรมถวายต้นเงินเพื่อหารายได้สมทบกองทุนไทนาหว้าเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย และกองทุนเฉลิมพระเกียรติเพื่อจัดทำโครงการทอผ้าถวายเนื่องในโอกาสมหามงคลวันสำคัญต่างๆ ซึ่งดำเนินการก่อนพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ ณ หอประชุมอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
》》ในการนี้ นางรัชต์วรรณ ไวยากรณ์ พัฒนาการอำเภอนาหว้า พร้อมด้วย นายสามารถ สุริยประพันธ์ นว.พช.ชำนาญการ น.ส.ศรินพรรณ ชาวันดี นว.พช.ปฏิบัติการ และคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ,ตำบล ร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง
#Change For Good#(Visited 23 times, 1 visits today)